July 7, 2018

Varje år försvinner mera än 200 000 barn i Kina

Bland de som försvinner är det flest flickor

Att kvinnor har stora problem med att framföra sina åsikter i Kina är nog något som alla känner till. Att det sedan rövas bort, säljs och mördas över 200 000 barn varje år kan dock vara något som ligger dolt för många. Detta är dock den hemska sanningen, och mycket lite utförs för att ställa detta stora problem och olagliga hantering till rätta. Här handlar det om både pojkar och flickor, även om det är flickor som står för det stora antalet. Vad detta beror på är enkelt att förstå, när du tar del av den historiska kunskap som finns rörande kvinnors värde i Kina.

Här handlar det helt enkelt om att i jämförelse med den stora befolkning som finns, så saknas det flickor och kvinnor, för att möta den stora mannens behov av en vacker fru. Bara det bidrar till att flickor rövas bort, samt även säljs av sina familjer. Detta för att giftas bort till någon som vill köpa dem och uppfostra dem till att bli en timid och tillbakadragen fru. När du sedan lägger till synen på värdet på en flicka i jämförelse med en pojke ur familjens perspektiv så blir det hela ännu klarare. Här är pojken av värde för att denne stannar med familjen och bidrar med ekonomisk hjälp. Flickan är den som kostar pengar och gifts bort till annan familj och på så sätt bara försvinner, vilket inte ger något värde till familjen.

Den illegala människohandeln i Kina

Något som också bidrar till att barn rövas bort är naturligtvis den stora illegala människohandeln. Här finner det stora välorganiserade och internationella kriminella grupper, som helt enkelt rövar bort barn. Detta för att sälja dem antingen inom landet eller via export till andra länder, där flickorna sedan säljs som slavar eller fruar till de som känner till förtrycket de kan utföra. De organiserade ligor som etablerat sig inom detta område kan idag köpa ett barn för cirka 35 000 kronor, och sedan sälja denna människa för så mycket som 100 000 kronor. De flesta av dessa barn säljs inom Kina, men när det gäller flickor så exporteras dessa även till Europa och USA.