April 7, 2018

Kvinnors liv och mäns syn på kvinnor i Kina

Den historiska synen på kvinnors värde i Kina

I olika länder är det olika syn på kvinnors värde och vad som anses vara felaktig behandling av dessa människor. En del länder har kommit mycket långt då det handlar om jämställdhet, som du säkert redan hört mycket om i det svenska samhället. När det gäller de asiatiska länderna är det dock så att den historiska synen på kvinnor och hur de får behandlas stannat kvar på många platser. En av dessa platser kommer då att vara det stora landet Kina och det stora antal människor som lever där. Just Kina är ett land som har en mycket lång historia av att förtrycka kvinnor.

Om vi går så långt tillbaka som 4000 år tillbaka i tiden så var den genomsnittliga levnadsåldern på en kinesisk kvinna cirka 26 år. Under den perioden hade hon tagit hand om sina egna barn i 10 år. Om kvinnan inte dog i barnsäng, så var det vanligaste att hon blev konkubin med tillhörande make eller att hon blev så kallad bihustru. Något annat som historiskt sett också varit förskräckligt rörande behandlingen och synen på de kinesiska kvinnorna var det som kallades för fotbindning. Det ansågs helt enkelt att kvinnor med små fötter var mera attraktiva. För att uppnå detta bands kvinnors fötter med tortyrliknande och smärtsamma metoder.

Kinesiska män tar för givet att kvinnan gör fel

Sedan långt tillbaka har det varit männens värld i Kina. Nu är kanske inte detta något som är den stora skillnaden mellan Kina och många andra länder. Att män vill styra världen är redan ett faktum, men frågan är vilka metoder som används och hur långt de är villiga att gå för att behålla greppet. I Kina är det så att den kulturella seden fortfarande säger att en kvinna aldrig kan ha rätt gentemot en man. Detta betyder i klartext att kvinnan alltid ska rätta sig efter den information som mannen förser henne med. Idag har det naturligtvis skett en utveckling även i Kina, vilket leder till att det inte längre ser lika illa ut på alla platser.

Detta handlar då om att jämföra synen på kvinnor i Kina beroende på om de lever och arbetar i en storstad, eller om de befinner sig i de underutvecklade byar som fortfarande är många. Är det så att de bor och arbetar i en större stad, kommer det automatiskt att betyda en högre status i samhället. Dock är detta mest synbart relaterat till den status som kvinnan i den gamla hembyn fortfarande har. Då det handlar om att jämföra män och kvinnor i storstaden och på arbetsplatsen, är det fortfarande mestadels kvinnor som får buga sig och vika sig för männen.

Synen på och flickors värde i Kina

Sedan maktskifte lång tid tillbaka i Kina, så har befolkningspolitiken förändrats. Det som tidigare gällde ”att ju fler kineser desto bättre” är inte längre aktuellt. Här har det satts en gräns för att förhindra fattigdom och svält. Idag får en kinesisk familj, sedan 1979, enbart ha ett barn. Detta om de bor i städer. Är det så att en familj bor på landsbygden, kan de få tillåtelse att ha två barn om det första barnet är en flicka. Detta kan låta konstigt utan att ha rena fakta. Här handlar det halt enkelt återigen om synen på flickor och det kvinnliga könet. Flickor anses helt enkelt vara mindre värda än pojkar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *