Kinesiska Kvinnoförbundet

Förbundet som gjort det bättre för den kinesiska kvinnan

Det Kinesiska Kvinnoförbundet grundades redan 1949. Detta var faktiskt ett helt halvår innan det som nu heter Kinesiska Folkrepubliken utropades. Hur som helst är det dags att ställa frågan om detta kvinnoförbund verkligen varit till någon nytta genom åren? Jo, visst har det varit till nytta. Det Kinesiska Kvinnoförbundet har naturligtvis, tack vare det stora mansförtrycket, växt sig mycket stort. Detta har medfört att det skapats lagar för hur det ska ses på kvinnor i samhället. Nu kan detta dock vara något som inte riktigt faller samman med tradition och kultur, vilket då leder till svårigheter. Här handlar det om den traditionella kvinnosynen, vilket inte några lagar ser ut att kunna ändra mycket på.

Olika lagar som skapats för den kinesiska kvinnan

För att den kinesiska kvinnan överhuvudtaget skulle få någon rätt i samhället var det tvunget att skapas en rad lagar. Här handlar det då om att sedan det Kinesiska Kvinnoförbundet grundades, så har det skapas lagar som ska skydda kvinnors rättigheter och intressen. Något som också har utförts är att Kina skrivit under olika konventioner och regler inom FN, som även dessa ska sätta stopp för människohandel och försäljning samt förnedring av kvinnor. Frågan som ska ställas är dock om detta verkligen fungerar. Har den stora kinesiska mannen tappat sitt värde mot kvinnan? Ser den generella mannen i Kina kvinnan som sin jämlike? Är det verkligen så att en man numera kan tänka sig att buga för en kvinna i Kina? Svaret på alla dessa frågor är enkelt och blir ett rakt nej på alla tre.

Hur ser framtiden ut för den kinesiska kvinnans status

I och med att det hela har sjunkit så lågt, och att omvärlden inte har kraften att trycka på Kina, kommer framtiden för kvinnor i Kina att vara osäker. Som många gånger belysts så rövas det bort kvinnor redan vid åldern av en flicka. Detta för att sedan säljas till högstbjudande eller skickas ut i prostitution. Bara detta sänker direkt värdet på en kvinna i Kina. Detta problem måste tas om hand och klara grepp tas för att utrota den illegala människohandeln. Innan detta sätts i praktiken så kommer värdet på den kinesiska kvinnan inte att öka markant.