April 23, 2018

Kina och kinesiska kvinnor i storstaden

Är det bättre att leva som kvinna i Kinas storstäder?

När det nu är så svårt för kvinnor att ses lika mycket värda som männen i Kina, så kommer lätt frågan upp om det kommer att vara någon skillnad mellan landsbygd och storstad. Det stora rungande svaret kommer helt givet att bli ett ja. Då det gäller flickors och kvinnors position och värde i jämförelse med männen på landsbygden i Kina, så är fortfarande den historiska mentaliteten djupt rotad. Nu kommer det hela dock att vara en sanning med modifikation, då det egentligen enbart handlar om ett värde i att äga ett eget arbete. Just det fysiska och psykologiska förtrycket är något som fortfarande kvarstår.

Den kinesiska kvinnan på landsbygden

Som flicka och att växa upp till en vacker kvinna på den kinesiska landsbygden är livet inte enkelt. Här kommer kvinnan hela tiden att få rätta sig efter vad mannen säger. Som flicka kommer då naturligtvis detta att betyda fadern som den stora frontfiguren. Här handlar det om att det ses mycket lite till flickans utbildning, medan det ses mera till vad hon kan hjälpa till med i hemmet. Egentligen kan detta ses som början till slaveri, men kommer inte att klassas som det efter det kinesiska ståndets stora pelare. Här kommer det också vara så att flickan ses som en belastning på familjen, då hon senare gifts bort och inte anses vara en bidragande hjälp till sin familj.

Den kinesiska kvinnan i storstaden

När en flicka föds i en storstad kommer det faktiskt tros allt att finnas större förutsättningar för denna lilla varelse. Här handlar detta i första hand om att storstäderna har världens ögon på sig, samt att de är platser som har utvecklats mera. I det fallet kommer det att finnas en möjlighet till en relativt bra utbildning som kan leda till ett bättre arbete. Det gör att vissa kvinnor i dagens Kina kan leva ett liv på en egen lön, vilket gör att deras position i samhället förstärks.
Deras position på arbetsplatsen rörande det mentala brukar dock inte förändras, utan här handlar det fortfarande om att buga för mannen för att behålla sitt arbete. Inte heller den fria viljan att gifta sig eller deras kroppars fysiska position påverkas mycket av detta. Här är det fortfarande till stor del mannen som bestämmer hur familjelivet och samlivet ska utföras.