May 17, 2018

Finns chansen för fattiga kvinnor att lyckas i Kina?

Egentligen så är detta en artikel som inte alls är specifik för Kina, utan gäller egentligen alla länder. Kanske är det så att denna sajt handlar mycket om hur svårt det för fattiga flickor och kvinnor i Kina, vilket gör att det då ofta livet ter sig omöjligt för dessa människor. Detta är givetvis det generella faktum som råder, men det behöver inte alls vara på det sättet. Nu känner alla till att det är svårt att få en bra utbildning som fattig i Asien, men det är heller inte bara utbildning som har att göra med om en person lyckas i livet. Det viktigaste av allt är vilja, målmedvetenhet och konsten att utveckla sig själv.

Mobiltelefonen kan vara vägen till framgång

Hur fattigt det än ser ut att vara i vissa delar av Kina, så ser det ändå ut som alla familjer skulle ha råd med en mobiltelefon. När detta är fallet så kommer denna att kunna vara till stor hjälp för att lyckas i livet. Med hjälp av denna kan en person skaffa sig de olika kunskaperna som krävs för att skapa ett kontakt nät och allt de behöver veta om olika saker. På så sätt kan även en fattig kvinna i Kina resa sig upp och helt plötsligt driva ett framgångsrikt företag. Det hela handlar om idéer och målmedvetenhet. Något som kan vara svårt är att nå ut på det internationella planet, med anledning av censuren på Internet i Kina.

Exempel på verksamhet som enkelt kan fungera

Om det nu är så att några få kvinnor i Kina lyckas komma ur fattigdomen, ta sig till storstaden och starta en verksamhet kommer det att behöva olika hjälp. Det kan då exempelvis handla om att driva export av traditionella produkter. Detta är något som även Kina ser med goda ögon på. I det fallet kommer en order att eventuellt behöva fraktas sjövägen till sin destination. Här kommer det då att behövas en hyrd container för att frakta dessa produkter. Här behövs då inga kunskaper rörande hur detta går till. Själva frakten sköts av ett internationellt transportföretag. Detta gör att den kinesiska kvinnan inte behöver större kunskaper än kännedomen om sina produkter. Nu är detta bara ett exempel på vad som kan åstadkommas med vilja och målmedvetenhet, som kan göra att en kvinna lyckas i Kina.