Finns chansen för fattiga kvinnor att lyckas i Kina?

Egentligen så är detta en artikel som inte alls är specifik för Kina, utan gäller egentligen alla länder. Kanske är det så att denna sajt handlar mycket om hur svårt det för fattiga flickor och kvinnor i Kina, vilket gör att det då ofta livet ter sig omöjligt för dessa människor. Detta är givetvis det […]